Polaris - video lekcije

Kalendar-registracija clanova za sastanak

Kalendar-evidencija prisustva na sastanku (rucno i QR kod)

Mape-rad sa mapama/folderima i datotekama

Usluzni programi- Grupe primalaca

Smartphone-Android-Polaris kao shortcut na HOME ekranu

Polaris-trening korisnika-sesija 2 -20240117

Polaris-trening korisnika-sesija 3 -20240124

Polaris-trening korisnika-sesija 4 -20240131

Trening CICO - sesija 1

Trening CICO - sesija 3

Trening CICO - sesija 4